Metsäkoneyrityksen johtamisjärjestelmän auditointi

AJ-Metsä Oy ja Koneurakointi Koivistot Oy toimivat vastuullisesti ja kestävästi. Molempien yritysten toimintakäsikirjat on auditoitu metsäurakoinnin yhtenäisten auditointikriteerien mukaisesti.

Metsäalan yhtenäiset auditointikriteerit koostuvat 1-6 pääkriteereistä ja niihin liittyvistä velvoitteista sekä liitteistä. Tapio Palvelut Oy:n laatu- ja koulutusasiantuntija Ari Nieminen auditoi toimintajärjestelmämme 6/22.

Noudatamme lakisääteisiä ja muita velvoitteita. Hakkuissa on PEFC- ja osassa FSC-vaatimukset. Olemme PEFC-järjestelmässä Koneyrittäjäliiton kautta. Kuljettajamme on kouluttautuneet ja sisäistäneet nämä vaatimukset.

Katso todistukset: